బాంకెట్ హాల్

Hotel Royal Heritage

+91 70860 1 8001

Opp Balaji Temple, NH37, Betkuchi, Lokhra, Guwahati
+91 70860 18001
http://www.hotelroyalheritage.org
royalheritage.ghy@gmail.com
బాంకెట్ హాల్

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం బాంకెట్ హాల్

దీనికి బాగా సరిపోతుంది