బాంకెట్ హాల్

Hotel Riviera

+91 361 223 1344

Hatigaon Main Road, Near Rajdhani Masjid, Dispur, Hatigaon, Guwahati
+91 361 223 1344
బాంకెట్ హాల్

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం బాంకెట్ హాల్

దీనికి బాగా సరిపోతుంది