బాంకెట్ హాల్

Hotel Parshuram

+91 99543 2 3496

National Highway 37, Near ISBT, Garchuk, Guwahati
+91 99543 23496
http://www.hotelparashuram.com/
manashdas90@gmail.com
బాంకెట్ హాల్

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం బాంకెట్ హాల్

దీనికి బాగా సరిపోతుంది