బాంకెట్ హాల్

Hotel Monsoon Palace

+91 361 273 1743

Near RBI, Gopinath Bordoloi Rd, Pan Bazaar, Guwahati
+91 361 273 1743
బాంకెట్ హాల్

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం బాంకెట్ హాల్

దీనికి బాగా సరిపోతుంది