బాంకెట్ హాల్

Asian Palace

+91 84718 8 9156

GS Rd, Lachit Nagar, Guwahati
+91 84718 89156
+91 361 252 7902
+91 361 254 3868
బాంకెట్ హాల్

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం బాంకెట్ హాల్

దీనికి బాగా సరిపోతుంది