బాంకెట్ హాల్

Uruli Marriage Hall

+91 361 287 1273

Lokhra Rd, Ganapati Nagar, Lal Ganesh, Guwahati
+91 361 287 1273
బాంకెట్ హాల్

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం బాంకెట్ హాల్

దీనికి బాగా సరిపోతుంది