బాంకెట్ హాల్స్

0

NH 37, Opp to College Gate, Sonapur, Guwahati

2 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం1200 ppl

వంటకం రకం: Indian, Chinese, Continental & Multi cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్, సంగీత పరికరం

Iocl Petrol Pump, NH37, Gotanagar, Tetelia, Guwahati

2 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 2 అవుట్‌డోర్ స్థలాలు170, 250, 650, 2000 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Near NERIM College, Tripura Road, PO Assam Sachivalaya, Dispur, Beltola, Guwahati

2 ఇండోర్ స్థలాలు200, 2000 ppl

స్పెషల్ ఫీచర్లు: టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

National Highway 37, Near D.T.O. Office Lokhra Rd, Betkuchi, Ahom Gaon, Guwahati

2 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం60, 100, 200 ppl

వంటకం రకం: Thai, Mexican, Continental, Italian, Indian, Chinese

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

SS Road, Lakhtokia, Pan Bazaar, Guwahati

1 ఇండోర్ స్థలం200 ppl

వంటకం రకం: Chinese, Continental, Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Opposite, GS Rd, Farm Gate, Jaya Nagar, Khanapara, Guwahati

2 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం60, 100, 150 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Dhanuka Complex - B, Sati Joymati Road, Athgaon, Guwahati

1 ఇండోర్ స్థలం800 ppl

వంటకం రకం: Indian, Chinese

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

National Highway 27, Chapaguri, Chirang Dist, Bongaigaon, Guwahati

2 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం100, 200, 250 ppl

వంటకం రకం: Chinese, Continental, Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

ABC, G.S. Road, Tarun Nagar, 2nd By-Lane, Tarun Nagar, Guwahati

2 ఇండోర్ స్థలాలు70, 150 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Manipuri E Rd, Paltan Bazaar, Guwahati

2 ఇండోర్ స్థలాలు150, 150 ppl

వంటకం రకం: Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

G S Road, Downtown, Dispur, Guwahati

2 ఇండోర్ స్థలాలు110, 200 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

NH-37 Road, Near ISBT, Katabari, Garchuk, Guwahati

2 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం150, 150, 250 ppl

వంటకం రకం: Chinese, Continental, Indian, Tandoori

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Nikita Complex, G S Road, Khanapara, Guwahati

2 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం60, 150, 450 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Hanuram Boro Path, Opposite Passport Seva Kendra, Ganeshguri, Walford, Guwahati

2 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 2 అవుట్‌డోర్ స్థలాలు50, 80, 150, 200 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Opp. Sankardev Netralaya, Beltola, Guwahati

2 ఇండోర్ స్థలాలు50, 150 ppl

స్పెషల్ ఫీచర్లు: టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Mahapurush Damodardev Path, Guwahati

5 ఇండోర్ స్థలాలు70, 120, 200, 200, 200 ppl

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

A. T. Road, Tokobari Rd, Opp, Fancy Bazaar, Guwahati

2 ఇండోర్ స్థలాలు150, 400 ppl

వంటకం రకం: Chinese, Continental, Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Borbari, Guwahati

2 ఇండోర్ స్థలాలు150, 1500 ppl

వంటకం రకం: Indian, Chinese

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

RG Baruah Rd, Rajdhani Nursery, Opp, Ganeshguri, Guwahati

3 ఇండోర్ స్థలాలు100, 200, 400 ppl

స్పెషల్ ఫీచర్లు: బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Near RBI, Gopinath Bordoloi Rd, Pan Bazaar, Guwahati

20 మరిన్ని చూపించు