ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel Royal Heritage

+91 70860 1 8001

Opp Balaji Temple, NH37, Betkuchi, Lokhra, Guwahati
+91 70860 18001
http://www.hotelroyalheritage.org
royalheritage.ghy@gmail.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸ್ಥಳದ ವಿಧ ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ