Sagarika Palace

ব্যাঙ্কোয়েট হল

+91 86385 8 3760

Mahapurush Madhabdev Path, Kalitakuchi, Pathar Quarry, Guwahati
+91 86385 83760
ব্যাঙ্কোয়েট হল
ভেন্যুর প্রকার ব্যাঙ্কোয়েট হল, ব্যাঙ্কোয়েট হলের কমপ্লেক্স